De er talerør for alle byens udsatte borgere

Byen udsatte grupper skal selv have indflydelse på de kommunale indsatser for udsatte, og det sikrer Udsatterådet. Af Flemming Saugmann. red …


Byen udsatte grupper skal selv have indflydelse på de kommunale indsatser for udsatte, og det sikrer Udsatterådet.

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

 

Om vi vender det blinde øje til eller ej, så findes de overalt i bybilledet og i vores nærmeste hverdag: Hjemløse, stofbrugere, volds- eller på anden vis kriseramte familier, udsatte grønlændere, marginaliserede kvinder med indvandrerbaggrund eller borgere, der på anden vis er i en udsat situation.

Men helt glemt er de ikke, heller ikke i den politiske dagligdag på rådhuset.

 

Har eksisteret siden 2009

Her har Borgerrepræsentationen siden 2009 haft et Udsatteråd, der netop skal fungere som talerør for byens udsatte borgere og være en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser for udsatte. Udsatterådet mødes fire gange årligt, samt én gang årligt med Socialudvalget til budgetmøde.

 

SydhavnsCompagniet

Med i rådet er blandt andet Kofoeds Skole, Gadejuristen, Brugerforeningen for aktive Stofbrugere, Brugernes Akademi, Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, WeShelter, Kirkens Korshær, Reden International, Indvandrerkvindecentret, Settlementet, Mødrehjælpen, Grevinde Danners Krisecenter og Det Grønlandske Hus.

Som nyt medlem af Udsatterådet indtræder nu SydhavnsCompagniet, da det er forvaltningens vurdering, at de vil bidrage positivt til rådets arbejde med deres erfaringer med bl.a. beskæftigelsesrettede indsatser for udsatte borgere samt fokus på inddragelse af borgernes netværk i det sociale arbejde.

Ved sammensætningen har kommunen især lagt vægt på, at de udvalgte organisationer er stærkt forankrede i København, ligesom det i udpegningen af udsatterådets medlemmer tilstræbes, at rådet sammensættes, så det repræsenterer erfaringer med livet som udsat borger såvel som faglig viden om målgrupperne.

 

FAKTA

Kort fortalt
Borgerrepræsentationen besluttede 10. december 2009 at oprette et Udsatteråd i Københavns Kommune.

Udsatterådet fungerer som talerør for byens udsatte borgere og er en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser for udsatte.

 

Kommentarer

1