Folkeskole-eleverne bedre end landsgennemsnittet

For første gang nogensinde klarer de københavnske elever sig bedre i de nationale test end resten af landet.   Af Flemming Saugmann. re …


For første gang nogensinde klarer de københavnske elever sig bedre i de nationale test end resten af landet.

 

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

 

Nu har Københavns kommune også papir på, at de faglige resultater går i den rigtige retning.

For dugfriske resultater i en kvalitetsrapport dokumenterer nu, at eleverne i de københavnske folkeskoler for første gang klarer sig bedre end landsgennemsnittet i fem ud af seks af de nationale test.

I matematik er det særligt eleverne i 3. klasse, der står for en positiv udvikling og nu lever op til målsætningen om, at 80 procent skal klare sig godt eller bedre end det.

Derudover er andelen af dygtige elever i læsning i 2., 4. og 8. klasse steget, mens eleverne i afgangsprøverne i 9. ligger stabilt på karaktergennemsnittet 6,84, hvilket er det samme som sidste år. Dermed fastholder skolerne den positive udvikling, som har gjort sig gældende siden 2013, og er kun et lille skridt fra at nå landsgennemsnittet på 7.

 

Håber flere vælger folkskolen

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen er da også lutter smil og håber, at de gode resultater forhåbentlig kan være med at skabe endnu mere tillid til den københavnske folkeskole og få endnu flere forældre til at vælge folkeskolen til.

Og så er der endda flere positive nyheder i kvalitetsrapporten, som også viser, at eleverne i København er glade for deres skole og trives ligeså godt, som eleverne gør i resten af landet. Der er siden 2015 gennemført nationale trivselsmålinger en gang om året, og i løbet af de tre år, undersøgelsen er gennemført, er andelen af københavnske elever, der er glade for deres skole vokset samtidig med, at færre børn oplever, at de bliver mobbet.

 

Også lærerene trives igen

Men der er også positive tegn at spore hos medarbejderne i den københavnske folkeskole, hvor det samlede sygefravær blandt lærere er faldet med 0,8 dage i forhold til 2015. Det svarer samlet set til 15 ekstra årsværk på skolerne.

Derudover er trivslen for medarbejderne på skolerne gået relativt meget frem, og flere føler sig motiverede i deres arbejde, er tilfredse med deres job som helhed og med kvaliteten i arbejdet, de udfører.

Kommunen har i de senere år haft fokus på at styrke den faglige ledelse, og den positive udvikling i medarbejdernes trivsel og det dalende sygefravær er et resultat af den indsats.

Kommentarer

1