Østerbro tilbyder unge nye praktikpladser

Foreløbig har tre virksomheder i bydelen tilmeldt sig et nyt netværk baseret på Østerbro , der skal skaffe flere praktikpladser. Af Finn Edv …


Foreløbig har tre virksomheder i bydelen tilmeldt sig et nyt netværk baseret på Østerbro , der skal skaffe flere praktikpladser.

Af Finn Edvard.

finn.edvard@gmail.com.

 

Rockwool Fonden og Københavns Kommune har indgået et samarbejde om at hjælpe udsatte unge i job eller uddannelse.

Samarbejdet har fokus på at hjælpe udsatte unge ledige i job eller beskæftigelse.

Det sker på baggrund af den nye beskæftigelsesindsats; »NExTWORK«.

Samarbejdet har bl. a. omfattet El-Giganten på Nørrebro, der hidtil har haft tilbud til hele 48 unge. Og nu har tre virksomheder på Østerbro meldt sig på banen også.

Åbningen af den nye beskæftigelsesindsats skete forleden i NExTWORKs lokaler i Rønnegade med deltagelse af Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og direktør i Rockwool Fonden, Elin Schmidt.

 

150 unge skal med

I løbet af indsatsens to-årige projektperiode skal mindst 150 unge deltage i indsatsen.

Der skal løbende være 45 unge i indsatsen, og et virksomhedsnetværk på mindst 60 virksomheder, der tilbyder de unge praktikforløb.

NExTWORK er udviklet med metoder, der understøtter at de unge kan udvikle sig gennem arbejdserfaringer i virksomheder, hvor de kan danne relationer til virksomhedsledere og kolleger. De kan opbygge faglige kompetencer, og på denne måde finde retning mod uddannelse eller job.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard:

»På trods af det økonomiske opsving med stigende beskæftigelse, oplever vi at der er en større gruppe unge, der står tilbage uden job, og som ikke har de nødvendige faglige kvalifikationer. Her ser vi samarbejdet med Rockwool Fonden, om udvikling og afprøvning af NExTWORK-modellen, som et væsentligt bidrag«. Direktør Elin Schmidt kommenterer indsatsen på denne måde:

”Forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed har vist, at problemet med udsatte unge er en af vor tids største udfordringer for et økonomisk og socialt bæredygtigt velfærdssamfund.

Omkring otte pct. af en ungdomsårgang opnår aldrig en uddannelse eller en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

De individuelle konsekvenser er omfattende, og for de offentlige finanser betyder den store gruppe af unge på kanten af samfundet årligt økonomiske omkostninger på ca. af 14 mia. kr.«, siger Rockwool-direktøren.

 

Udsatte unge

»Med afsæt i NExTWORK-modellen har vi i fællesskab med Københavns Kommune et håb om at kunne nedbringe antallet af udsatte unge i kommunen.

Via en videnskabelig evaluering vil vi sikre resultater, der kan bruges ved udbredelse af modellen til andre kommuner i de kommende år”, siger Elin Schmidt.

 

Tilfreds butikschef

Butikschef Martin Ferdinand fra El-Giganten er meget tilfreds med at være en del af samarbejdet. Han har foreløbig løftet en stor opgave og har haft hele 48 unge mennesker i praktik i forretningen: Han siger:

»Jeg syntes Nextwork er et helt fantastisk projekt.

Vi hjælper de unge med at give dem nogle faste trygge rammer og ved at finde nogle fysiske eller psykiske begrænsninger, som vi i fællesskab arbejder med.

De unge hjælper også os på mange måder med mange forskellige arbejdsopgaver. Det er fantastisk at se dem udvikle sig både fysisk og psykisk.

På Nextwork mødes vi på de unges hjemmebane og det giver dem en anden forudsætning for at snakke frit.

Derved gøres det hele meget mere ligeværdigt end hvis de kom via et jobcenter, slutter varehuschefen.

 

Tre på Østerbro

Nu har tre virksomheder på Østerbro meldt sig som interesserede til at tage praktikanter også.

Det er Companys tøjbutik på Østerbrogade, der har givet tilsagn om en praktikant efter påske.

Og det er Holmens Kirkegård, Mellem Dag Hammerskjölds Allé og Øster Farimagsgade, der kan tage en praktikant blandt stedets gartnere.

Endelig har også Den Grønne Dag- og Aftenskole i Collinsgade meldt sig som interesseret.

 

Kommentarer

1